Menu

Beste kinderarts, beste kinderneuroloog,

Kinderarts of Kinderneuroloog

Hoe ziet jouw werkdag eruit

Als onderdeel van het kinderteam  ben je verantwoordelijk voor de medisch zorg voor de kinderen die gezien worden binnen Kempenhaeghe en voor de kinderen die binnen Kempenhaeghe wonen of onderwijs genieten op De Berkenschutse. Het zwaartepunt van taken zal liggen binnen het kinderslaapteam. Hiervoor ga je een interne opleiding volgen tot kinder-epileptoloog/-somnoloog. Je doorloopt een uitgebreide inwerkperiode waarin je (indien nodig) wordt begeleid in het bekwamen in de kinderepilepsie en kinderslaapgeneeskunde.

Je maakt onderdeel uit van het kindcluster en de multidisciplinaire staf van Kempenhaeghe en valt onder de operationele leiding van de directeur van Centrum voor Slaapgeneeskunde. 

Over de afdeling

Je bent opgeleid als kinderneuroloog of als kinderarts, waarbij een subspecialisatie/aandachtsgebied erfelijke en aangeboren aandoeningen een pré is. Met je enthousiasme ben je in staat om buiten de gebaande paden mee te denken in de zorg voor kinderen met complexe epilepsie- en slaapproblematiek. Daarnaast vind je het leuk om te werken binnen multidisciplinaire teams en met externe partners binnen een netwerk en lever je een bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek dat binnen dit netwerk wordt verricht. Het intercollegiaal contact en uitwisseling van kennis en vaardigheden vanuit verschillende invalshoeken is een van je speerpunten. 

Wat breng jij mee

Kempenhaeghe biedt haar medewerkers uitstekende arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de AMS. Wij bieden jou per 1 september 2020 een aanstelling voor de duur van één jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. De omvang van het dienstverband is 0,8 fte. 

Inschaling vindt plaats in op basis van relevante werkervaring. Er is een vakantietoeslag van 8,33%.

We bieden een veelzijdige functie in een informele en collegiale werksfeer. Je gaat werken in een organisatie waarin aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.

Wat bieden wij jou

Over het kinderteam

Het kinderteam in Kempenhaeghe bestaat uit 4 kinderneurologen, 3 kinderartsen, 3 neurologen, 2 artsen voor verstandelijk gehandicapten en 4 verpleegkundig specialisten. Samen met gedragswetenschappers en paramedici vormen ze een multidisciplinair team. Daarbij hebben we nauwe banden met de vakgroep kindergeneeskunde van het Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop, waarbij over en weer detachering plaatsvindt.


Over Kempenhaeghe

Elke dag maakt Kempenhaeghe het verschil voor een kind, een gezin, een familie. Wij helpen cliënten met hun diagnose of beperking meer perspectief te krijgen. Door kennis en aandacht krachtig te combineren, verbindingen te leggen en onszelf continu te ontwikkelen. Onze centra werken met circa 1.200 medewerkers aan gespecialiseerde multidisciplinaire zorg voor mensen met epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen en speciaal onderwijs. De zorgactiviteiten zijn ondergebracht in Kempenhaeghe en de onderwijsactiviteiten in De Berkenschutse. 

De Berkenschutse biedt onderwijs, vorming en begeleiding aan leerlingen met epilepsie, langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een meervoudige beperking en leerlingen met autisme. 

Verspreid over locaties in Heeze, Sterksel en Oosterhout telt Stichting Kempenhaeghe zo’n 1600 medewerkers 500 bedden en 600 leerlingen. 

Expertiseontwikkeling en innovatie zijn strategische pijlers voor Kempenhaeghe en ook zichtbaar in het Centrum voor Epilepsiewoonzorg. Meer over Kempenhaeghe lees je op www.kempenhaeghe.nl. 

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de functie neem je contact op met dr. Sigrid Pillen, kinderarts-kinderneuroloog, via T. 040 2279 461 of E.  PillenS@kempenhaeghe.nl.

Voor inhoudelijke vragen over de sollicitatieprocedure neem je contact op met het HR servicebureau via secretariaatP&O@kempenhaeghe.nl / T. 040-2279275 of met Chantal Simar, recruiter via M. 06-51142379 / simarc@kempenhaeghe.nl. 

Ben je geïnteresseerd in de functie, dan kun je vóór 5 juni 2020 solliciteren via bijgaande link. De gesprekken vinden plaats op 29 juni 2020, waarbij we zullen handelen naar de RIVM-richtlijnen en altijd in overleg met de sollicitant.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Kempenhaeghe. Alle kennis. Alle aandacht. 


Locatie: Heeze